MVO in de Bouw

Lloyd's Register helpt u bij het verminderen van kosten en milieu-impact, en helpt u bij het aantoonbaar duurzaam verbeteren van uw MVO prestaties

MVO en Bouw 600px

Kenmerk in de bouw is er voortdurend gestreefd wordt naar kostenreductie, productkwaliteit, efficiency, continuïteit en onderscheidend vermogen. De thema’s  en indicatoren (KPI’s) die op MVO gebied een significante rol spelen zijn:

 • Planet: CO2 reductie, duurzame keten, grondstoffenverbruik 
 • People: Eerlijk zaken doen, aantrekkelijk werkgeverschap 
 • Profit: Bijdrage aan de maatschappij en goed bestuur

Lloyd's Register wil zich voor de bouw onderscheiden door services te leveren die erop gericht zijn MVO performances aantoonbaar te verbeteren, milieu impact te verbeteren, aantoonbare duurzame producten te leveren, transparant te zijn voor belangrijke stakeholders en de keten te ondersteunen bij innovatie- en verbeterprocessen. Voor deze doelgroep worden services aangeboden die bestaan uit een aantal producten, welke per fase van de Lloyd's Register Business Assurance aanpak aan bod komen.

De services die Lloyd's Register biedt voor deze doelgroep zijn: 

 1. Reductie van energieverbruik en CO2 uitstoot 
 2. Verduurzamen van grondstof-, productverbruik en reststoffen 
 3. Aantoonbaar duurzame producten produceren 
 4. Innovatie en social return verbeteren door aantrekkelijk werkgeverschap 
 5. Aantoonbaar maatschappelijk betrokken communiceren 

Bij deze services worden de volgende producten door Lloyd's Register ingezet:

 • Gap Analyse ISO 50001, ISO 14001 of MVO; 
 • Toetsing voor grondstoffenverbruik enproductrecycling in branches;
 • Training of Workshop Energie-, Stakeholdermanagement of MVO
 • Coaching Energie-, Afvalstoffen management of op andere MVO onderdelen
 • Verificatie Energie Efficiency Plan, Carbon Footprint, GRI Rapportage; 
 • Certificatie ISO 50001, ISO 14001, MVO-Prestatieladder.