MVO in de Foodsector

Lloyd's Register helpt u bij het aantoonbaar verduurzamen van uw productaanbod en het verminderen van kosten en risico’s in de voedselketen.

MVO en Food 600px

Kenmerk in de Food industrie is dat er voortdurend gestreefd wordt naar verbetering van productkwaliteit, efficiency, voedselveiligheid, continuïteit en onderscheidend vermogen. De thema’s  en indicatoren (KPI’s) die op MVO gebied een significante rol spelen zijn:

 • Planet: Energie, CO2 en afval reductie
 • People: Veilige en duurzame keten, Eerlijk zaken doen 
 • Profit: Bijdrage aan de maatschappij en goed bestuur

Lloyd's Register wil zich voor deze industrie onderscheiden door services te leveren die erop gericht zijn MVO risico’s te verminderen, efficiency en veiligheid te verbeteren, aantoonbare eerlijke en gezonde duurzame producten te leveren, transparant te zijn voor belangrijke stakeholders, en de keten te ondersteunen bij innovatie- en verbeterprocessen.

Voor deze doelgroep worden enkele services aangeboden, die bestaan uit een aantal producten welke per fase van de Lloyd's Register Business Assurance aanpak aan bod komen. De services die Lloyd's Register biedt voor deze doelgroep zijn: 

 1. Reductie van energiegebruik, - verbruik en - efficiency 
 2. Aantoonbaar produceren van eerlijke en duurzame producten 
 3. Het transparant maken van integriteit in de voedselketen 
 4. Aantoonbaar maatschappelijk betrokken communiceren

Bij deze services worden de volgende producten door Lloyd's Register ingezet: 

 • Gap Analyse ISO50001 of MVO; 
 • Toetsing eerlijke en duurzame producten en integriteit in de branche 
 • Training of Workshop Energie-, Stakeholdermanagement of MVO; 
 • Coaching Energie management of op andere MVO onderdelen; 
 • Verificatie Energie Efficiency Plan, Carbon Footprint, GRI Rapportage; 
 • Certificatie ISO50001, MVO-Prestatieladder.