MVO bij de semi-overheden

Lloyd's Register helpt u bij het aantoonbaar duurzaam verbeteren van uw MVO performances en inkopen

MVO en Overheden 600px

Kenmerk van de overheid is dat hier veelal gestreefd wordt naar kostenreductie, productkwaliteit, efficiency, patiëntveiligheid, onderscheidend vermogen. De thema’s  en indicatoren (KPI’s) die op MVO gebied een significante rol spelen zijn: 

 • Planet: Duurzaam inkopen, CO2 reductie 
 • People: Eerlijk zaken doen, integriteit, aantrekkelijk werkgeverschap
 • Profit: Bijdrage aan de economie en maatschappij, goed bestuur

Lloyd's Register wil zich voor de overheden onderscheiden door services te leveren die erop gericht zijn MVO performances aantoonbaar te verbeteren, milieu impact te verbeteren, aantoonbare eerlijke producten in te kopen, transparant te zijn voor belangrijke stakeholders, en klant te ondersteunen bij innovatie- en verbeterprocessen.

Voor deze doelgroep worden services aangeboden, die bestaan uit een aantal producten welke per fase van de Lloyd's Register Business Assurance aanpak aan bod komen. De aan te bieden services voor deze doelgroep zijn: 

 1. Reductie van energieverbruik, afvalstromen en CO2 uitstoot 
 2. Aantoonbaar duurzaam inkopen van eerlijke en gezonde producten
 3. Social return vergroten door duurzame arbeidsparticipatie 
 4. Aantoonbaar maatschappelijk betrokken communiceren

Bij deze services worden de volgende producten door Lloyd's Register ingezet: 

 • Gap Analyse ISO50001, ISO14001, CO2 – emissies; 
 • Toetsing duurzaam inkopen voor de overheid; 
 • Training of Workshop CO2 reductie, Energie-, Stakeholdermanagement of MVO;
 • Coaching CO2-, Energie-, Afvalstoffen management of op andere MVO thema’s 
 • Verificatie Energie Efficiency Plan, Carbon Footprint, GRI Rapportage; 
 • Certificatie ISO50001, ISO14001, CO2 – Prestatieladder, MVO-Prestatieladder.