MVO framework

In 2010 is de internationale richtlijn ISO 26000 verschenen. Deze richtlijn biedt organisaties ondersteuning voor het opzetten en implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De richtlijn bevat onder andere de zeven MVO kernthema’s, zoals mensenrechten en maatschappelijke betrokkenheid en de communicatie met belanghebbenden, ofwel stakeholder engagement.

Na het verschijnen van deze ISO 26000 richtlijn zijn veel organisaties aan de slag gegaan om hun MVO inhoud en vorm te geven. Al vrij snel ontstond bij hen ook de behoefte om deze inspanningen transparant te maken voor de maatschappij en haar stakeholders.Hieronder staat het MVO Framework middels de integratie van de 7 kernthema’s schematisch weergegeven. 

In de markt tekenen zich na introductie de volgende ontwikkelingen af:

Enerzijds zijn er bedrijven die hun MVO activiteiten willen laten erkennen door middel van certificatie. Daar kan de MVO Prestatieladder voor worden gebruikt (geïnspireerd door o.a. ISO 26000).  Het certificaat is daarmee voor de stakeholders een bewijs dat het bedrijf een systeem heeft ten aanzien van MVO en dat het bedrijf dit tot op een bepaald niveau 1-5 heeft doorgevoerd. Kenmerkend voor de MVO Prestatieladder is dat deze de plan-do-check-act cirkel in zich heeft, waardoor er gestuurd moet worden op MVO indicatoren. Hierdoor past de MVO Prestatieladder goed bij bedrijven die al een managementsysteem hebben, zoals ISO 9001, ISO 14001 of ISO 22000. Op de website www.mvoprestatieladder.nl staan de gecertificeerde bedrijven.

Andere bedrijven kiezen er bewust voor om hun activiteiten op gebied van MVO zelf te uiten aan de maatschappij. Daarvoor is de NPR 9026:2011 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) ontwikkeld. Deze NPR is een handleiding voor organisaties die de principes en richtlijnen van ISO 26000 willen toepassen in hun organisatie, zonder daarbij vast te zitten aan opgelegde structuren. Kenmerkend voor de NPR 9026 is dat het uit 40 in te vullen vragen bestaat: wanneer alle vragen naar waarheid beantwoord zijn kan het bedrijf de zelfverklaring opstellen. Hierdoor past de NPR 9026 goed bij bedrijven die (nog) geen managementsysteem hebben en/of die ervoor kiezen zelf hun MVO activiteiten te beschrijven en te beoordelen. Op de website van de NEN (publicatieplatform) staan de bedrijven die een eigen verklaring hebben opgesteld. 

Ondersteuning en certificering

In beide situaties kan Lloyd's Register van bedrijven ondersteuning bieden. Ingeval van keuze voor de MVO Prestatieladder kan Lloyd's Register zogenaamde nulmetingen/GAP analyses uitvoeren, om te na te gaan hoe ver u al bent met de implementatie van de eisen van de MVO Prestatieladder en op welke onderdelen nog nadere actie nodig is voorafgaand aan certificatie. Daarnaast is Lloyd's Register als mede ontwikkelaar van de norm de certificatie-instelling waar u terecht kunt voor certificatie tegen de MVO Prestatieladder.

Wanneer u kiest voor de NPR 9026 kunnen sommige van uw stakeholders twijfelen aan het vertrouwen in de kwaliteit van deze zelfverklaring (‘de slager die z’n eigen vlees keurt’). In deze situatie kunt u overwegen om uw zelfverklaring extern te laten verifiëren door Lloyd’s Register. Momenteel overweegt de NEN om deze externe verificaties ook te publiceren op het platform.