Verificatie van duurzaamheidsverslag

Zoals accountants uw financiële jaarrekening verifiëren, zo kan Lloyd’s Register een verificatie van uw duurzaamheidsverslag (MVO-verslag of CSR-rapport) uitvoeren. U bepaalt daarbij zelf of u het gehele verslag of onderdelen daaruit wilt laten verifiëren.

Wat levert het op? 

Een uitgevoerde verificatie op uw duurzaamheidsverslag verhoogt de betrouwbaarheid richting relevante stakeholders. Daarmee toont u aan dat u duurzaam werkt. Dat draagt bij aan een versterkte reputatie en vergroot uw marktkansen. Ook zorgt dit ervoor dat uw organisatie extra punten toegekend kan krijgen in het kader van de transparantiebenchmark. U dient er overigens rekening mee te houden dat vanaf 2017 een verslag van ‘niet-financiële informatie’ verplicht gaat worden voor bedrijven boven de 500 medewerkers, op grond van EU-richtlijn 2014/95/EU.

Onze aanpak

Lloyd’s Register hanteert voor de verificatie van jaarverslagen eigen procedures, gebaseerd op internationaal erkende normen als GRI of AA1000. Onze aanpak bestaat uit een voorbereiding, een systeem- en dataverificatie en de analyse en verwerking van de resultaten. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage en bekrachtigd met een verificatieverklaring. Deze kan desgewenst als bijlage van het duurzaamheidsverslag worden opgenomen.

De tijdsbesteding voor het uitvoeren van een verificatieonderzoek is afhankelijk van de aard en omvang van wat geverifieerd moet worden. Neemt u daarom gerust contact met ons op voor een passend voorstel voor verificatie van uw duurzaamheidsverslag.