Milieu

De ISO 14001 is de internationale specificatie voor een milieu management system. Deze norm helpt bedrijven om milieu risico’s te identificeren, prioritiseren en managen als onderdeel van uw dagelijkse bedrijfsvoering. 

De ISO 50001 stelt de organisatie in staat een energiebeleid te ontwikkelen, doelstellingen, processen en actieplannen vast te stellen om de beleidsverplichtingen te realiseren en de benodigde maatregelen te treffen om de prestaties te verbeteren, rekening houdend met wettelijke eisen. 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.