Ontwikkeling van de gemeenschap

De AA1000 Standaard verbindt organisatorische waarden met organisatie-doelen en met de beoordeling van organisatorische prestaties. Hierdoor koppelt AA1000 sociale en ethische vraagstukken met de strategie en bedrijfsvoering. In de standaard is er centrale aandacht voor de (aantoonbare) betrokkenheid van een organisatie bij haar belanghebbenden (stakeholders). 

De AA1000 is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van sociale en ethische verantwoording, beoordeling en verslaglegging. Het is geen auditeerbare standaard maar het biedt organisaties een systematisch raamwerk om bewust en transparant om te gaan met vraagstukken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie over deze en andere normen en de mogelijkheden die Lloyd's Register hierbij kan invullen voor bedrijven, kunt u onze website raadplegen of doorklikken op bovenvermelde normen.