Arbeidsomstandigheden

De ISO 45001 is een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Daar deze norm gebaseerd is op de High Level Structure, net als de ISO 9001 en de ISO 14001 normen, is er een vereenvoudigde integratie mogelijk met deze andere managementsystemen. Zodoende beschikken bedrijven over een betere mogelijkheid om het veiligheid- en gezondheidsmanagement met deze managementdisciplines te integreren. 

De VCA is de afkorting voor VGM Checklist Aannemers en oorspronkelijk afkomstig uit de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op de “best practices” binnen deze industrie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie op voorwaarde dat aan alle eisen, voortkomend uit dat systeem, wordt voldaan.