Arbeidsomstandigheden

De OHSAS 18001 is een normkader voor veiligheid- en gezondheid managementsystemen. Daar deze norm gebaseerd is op de ISO 9001 en de ISO 14001 normen brengt dit met zich mee dat bedrijven middels implementatie ervan een betere mogelijkheid krijgen om het veiligheid - en gezondheidsmanagement met deze managementdisciplines te integreren. 

De VCA is de afkorting voor VGM Checklist Aannemers en oorspronkelijk afkomstig uit de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op de “best practices” binnen deze industrie. VCA kan ook worden gehanteerd door opdrachtgevers en aannemers buiten de (petro)chemische industrie op voorwaarde dat aan alle eisen, voortkomend uit dat systeem, wordt voldaan.