Kwaliteitsnormen

Normen en schema's met betrekking tot kwaliteitsmanagementsystemen

Overzicht normen kwaliteitsmanagement Lloyd's Register

Bekijk alle normen

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

Internationaal meest gekende norm die richtlijnen en tools bevat voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001 wordt toegepast door meer dan één miljoen bedrijven en organisaties in ruim 170 landen.

AS 9100

Deze norm kwalificeert organisaties die willen toeleveren aan de Aerospace (Luchtvaartindustrie). Het omvat alle eisen van ISO 9001 plus een 80-tal specifieke eisen die kritiek zijn voor Aerospace toelevering.

ISO / TS 29001

ISO / TS 29001 is een internationale standaard bedoeld voor toeleveranciers in de olie-, gas, chemische- en petrochemische industrie die aan willen tonen dat hun producten voldoen aan de strenge eisen van dit marktsegment.

IATF 16949

Een norm bedoeld voor toeleveranciers binnen de auto-industrie waar productie plaatsvindt van service-onderdelen (OES), accessoiresonderdelen en bulkmaterialen. Deze onderdelen en materialen moeten uiteindelijk verwerkt worden in het voertuig.

ATEX Directive 2014/34/EU

De Europese Commissie heeft een aantal EG-Richtlijnen (EU-Directives) uitgegeven voor bepaalde typen producten met het doel vrij handelsverkeer binnen de EER te bevorderen (belemmeringen tegen te gaan) en veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén daarvan is de ATEX-Richtlijn (ATEX = “Atmosphere Explosive”)

ISO 28000

ISO/PAS 28000 is een managementsysteem specificatie, specifiek ontwikkeld voor organisaties die logistieke diensten uitvoeren.

Salvage

Om voor deze opdrachten van de Stichting Salvage in aanmerking te komen moet een schadestop aangemeld zijn bij de Stichting Salvage, moet het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd zijn en voldoen aan de criteria van de stichting Salvage. Deze kwaliteitscriteria zijn een aanvulling op de ISO 9001 norm.

BS 25999 Business Continuity Management

BS 25999:2 ook wel Business Continuity Management (BCM), heeft continuïteit van het bedrijfsproces en borging van het voortbestaan van de organisatie ten tijde van calamiteiten tot doel.

TL9000

TL9000 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement in de telecom industrie.

TAPA Facility Security Requirements (TAPA FSR)

De TAPA FSR standaard is opgezet om het hoofd te bieden aan de toenemende bedreigingen waarmee de handels-, transport- en logistieke organisaties worden geconfronteerd. Dit mondiale initiatief beschrijft de minimaal aanvaardbare veiligheidsnormen voor producten die zich door de toeleverketen bewegen en illustreert de wijze waarop deze eisen moeten worden gehandhaafd.