ISO 9001: een keurmerk of certificaat?

Als je voldoet aan de ISO 9001 norm ontvang je dan een certificaat of mag je een keurmerklogo voeren? En wat is een accreditatie? Wat betekent het eigenlijk om gecertificeerd te zijn en welke waarde of zekerheid vertegenwoordigd een ISO 9001 certificaat. Om aan te geven wat de toegevoegde waarde is van het voldoen aan de ISO 9001 norm, is het eerst belangrijk te definiëren wat het verschil is tussen een keurmerk, certificaat en accreditatie.

Verschil tussen certificaat, keurmerk en accreditatie

De Rijksoverheid heeft de verschillen als volgt gedefinieerd:

Wat is een certificaat?

“Een certificaat is een schriftelijke verklaring. In dit document staat dat een product, proces, persoon, kwaliteitssysteem of dienst aan bepaalde eisen voldoet.”

Wat is een keurmerk?

“Een keurmerk is een beeldmerk op een product of bij een beschrijving van een dienst. Het beeldmerk laat zien dat een product of dienst aan de eisen voldoet die bij dat keurmerk horen.”

Wat is accreditatie?

“Accreditatie is een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde eisen”.

Certificatie instellingen (CI) zoals Lloyds Register worden o.a. door de Raad van Accreditatie (RvA) of UKAS geaccrediteerd. Op deze manier kunt u ervan uitgaan dat de dienstverlening van een CI  voldoet aan de (internationale) eisen die door de RvA of UKAS  worden getoetst en mede opgesteld.

ISO 9001 wel of geen keurmerk?

Zoals hierboven omschreven is een certificaat een schriftelijke verklaring dat een kwaliteitssysteem aan bepaalde eisen voldoet. De ISO 9001 norm is internationaal de meest gebruikte norm voor kwaliteitsmanagement. De norm bestaat uit een document met daarin eisen waar uw kwaliteitsmanagementsysteem aan moet voldoen. De ISO 9001 norm is geen keurmerk, maar een middel om het kwaliteitsniveau van uw organisatie te verbeteren mits het op de juiste manier geïmplementeerd wordt. Met andere woorden: wanneer uw organisatie door een RvA geaccrediteerde CI is ge-audit en wanneer is gebleken dat uw organisatie voldoet aan de ISO 9001 norm dan ontvangt u een geaccrediteerd ISO 9001 certificaat. Een ongeaccrediteerde certificaat kan ook worden uitgegeven door organisaties die niet geaccrediteerd worden door de RvA. In de markt wordt  een geaccrediteerd certificaat meer gewaardeerd omdat het een additionele waarborgen biedt.

Wat betekent ISO 9001 certificatie?

De ISO 9001 certificatie betekent dat uw organisatie voldoet aan de internationaal geldende standaard voor kwaliteitsmanagement. Deze norm wordt uitgegeven door de International Organization for Standardisation (ISO). Het certificaat geeft een bepaalde vorm van zekerheid voor uw klanten, stakeholders en leveranciers. Tijdens het maken van een keuze voor het aanschaffen van een product of afnemen van een dienst kan een ISO 9001 certificaat een voordelig effect hebben, omdat het vertrouwen kan geven dat uw organisatie kwaliteit belangrijk vindt en goed geborgd heeft.