ISO 9001 certificering stappenplan

Uw organisatie is klaar voor de volgende stap in de verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem: de ISO 9001 certificatie. Een verstandig besluit, maar wat komt er allemaal bij kijken? Hoe ziet het certificatieproces eruit, wat is de doorlooptijd en waarop zijn de kosten van het proces gebaseerd? Begrijpelijke vragen. Daarom volgt hieronder een overzicht van het ISO 9001 certificatieproces.

Hoe ziet het ideale ISO 9001 certificatie stappenplan eruit?

Stap 1 | Kennismaken, maatwerk planning en begroting

Omdat elke organisatie uniek is, maken wij graag eerst kennis met uw organisatie om u zodoende te kunnen voorzien van de auditor die past binnen uw sector/ branche, een passende begroting en  een realistische planning. Wij houden hierbij rekening met:

  • De grootte van uw organisatie
  • De complexiteit van uw werkprocessen
  • Mogelijke kosten voor additionele services op het gebied van de ISO 9001 normering

Stap 2 | Nulmeting (GAP Analyse)

Een uitstekend startpunt, om te bekijken of u klaar bent voor de certificatie voor ISO 9001, is een GAP analyse om vast te stellen in hoeverre uw managementsysteem voldoet aan de eisen. Sommige organisaties doen dit voor start van implementatie en andere na implementatie zodat zij vlak voor het certificatieproces weten wat de verbeterpunten zijn.

Stap 3 | Aanpassen en door ontwikkelen van uw ISO 9001 managementsysteem

Voordat de ISO 9001 norm geïmplementeerd kan worden dienen uw processen en huidig kwaliteitsmanagementsysteem mogelijk aangepast te worden aan de ISO 9001 norm. Onze business improvement specialisten kunnen u hierbij ondersteunen over het ontwerp en verbeteren van uw huidige processen.

Stap 4 | Implementatie van het ISO 9001 managementsysteem

Na de ontwikkeling van het systeem is het tijd voor de implementatie. Hoe werken de processen in de praktijk? Is er genoeg draagvlak en kennis in uw organisatie? Hebt u een heldere strategie? Lloyd’s Register kan u helpen met het creëren van awareness (training) en draagvlak (coaching).

Stap 5 | ISO 9001 certificatie audits

Is het managementsysteem voldoende geïntegreerd en zijn de processen gewaarborgd? Dan is uw organisatie klaar voor de certificatie! Gezamenlijk wordt een auditplan opgesteld en de gefaseerde auditbezoeken ingepland waarna uw organisatie door onafhankelijke auditoren met kennis van uw branche worden beoordeeld.

Stap 6 | ISO 9001 Certificaat aanvraag

Uit het auditproces komen eventuele aanbevelingen en verbeterpunten welke opgevolgd dienen te worden. Voldoet de organisatie aan de ISO 9001 norm dan is het nu tijd om uw ISO 9001 certificaat aan te vragen.

Stap 7 | Periodieke audits ISO 9001

Ook na de certificatie bezoeken onze auditoren uw organisatie met zogenoemde periodieke audits. Gezamenlijk houden we uw managementsysteem up-to-date en zorgen we voor verbeteringen volgens de laatste ontwikkelingen van  uw strategie, doelstellingen, sector en de bijbehorende eisen van de norm(en). De rol die Lloyd’s Register heeft in deze is die van kritisch onafhankelijke sparring partner.

Doorlooptijd ISO 9001 certificatie

De doorlooptijd van de hierboven getoonde stappen is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden, maar is sterk afhankelijk van de grootte, complexiteit en volwassenheid van uw organisatie en scope voor de certificatie.