Normen Informatiebeveiliging

Normen en schema's met betrekking tot Informatiebeveiliging

Overzicht normen Informatiebeveiliging LRQA

Bekijk alle normen

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie. 

ISO 28000

ISO/PAS 28000 is een managementsysteem specificatie, specifiek ontwikkeld voor organisaties die logistieke diensten uitvoeren.

Regeling Certificatie Arbodiensten

De norm waartegen (de werking van) het kwaliteitsmanagementsysteem van arbodiensten wordt gecertificeerd bestaat uit ISO 9001:2008, aangevuld met wet-en regelgeving die niet expliciet wordt gedekt door ISO 9001:2008, de zogenaamde aanvullende eisen.

TAPA Freight Security Requirements (TAPA FSR)

De TAPA FSR standaard is opgezet om het hoofd te bieden aan de toenemende bedreigingen waarmee de handels-, transport- en logistieke organisaties worden geconfronteerd. Dit mondiale initiatief beschrijft de minimaal aanvaardbare veiligheidsnormen voor producten die zich door de toeleverketen bewegen en illustreert de wijze waarop deze eisen moeten worden gehandhaafd.