Informatiebeveiliging

Betrouwbare informatievoorziening

Betrouwbare en veilige ICT- diensterlening en informatievoorziening zijn van vitaal belang voor verreweg de meeste organisaties. Het falen van de ICT dienstverlening door bijvoorbeeld; het uitvallen van systemen, het incorrect verwerken van gegevens of inbreuken in netwerken, systemen of data, heeft mogelijke fatale gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. En kunnen er enorme financiële consequenties uit voorvloeien en zelfs levens op het spel staan.

Nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkelingen in nieuwe oplossingen zoals “cloud computing” zorgen voor andere business en leveringsmodellen en dus een verschuiving van risico’s. Hoe zeker bent u dat uw organisatie in control is en alle essentiële risico’s in beeld heeft en beheerst nu en in de toekomst.

Als aanbieder van ICT assurance diensten, begrijpt LRQA de uitdagingen waar u en onze experts voor staan. Wij kunnen u helpen bij het ​​identificeren en beheersen van uw ICT risico's, van software ontwerp tot en met verwerking van gegevens en waarbij o.a. informatiebeveiliging belangrijke vraagstukken kunnen zijn. 

Expertise

Al jarenlang hebben we ervaring met het uitvoeren van speciale onafhankelijke beoordelingen , certificering en training met betrekking tot de ICT dienstverlening en -industrie. Onze klanten behoren tot de grote namen binnen de sector (nationaal en internationaal) onze medewerkers zijn ervaren informatie -technologie-industrie specialisten die uw zakelijke behoeften kunnen vertalen in de juiste aanpak, oplossing of beoordeling van uw ICT risico’s en bijbehorende maatregelen.

ISO 27001 Brochure Preview

Download de ISO 27001 brochure

  • Wordt bewust van uw informatiebeveligingsrisico's
  • Wat een Information Security Management System (ISMS) is en hoe u deze opzet
  • Hoe u uw ISMS op basis van ISO 27001 laat certificeren en in welk stadium