LRQA Consultant Network Voorwaarden

 1. Het lidmaatschap van het LRQA Consultant Network is gratis. Uw aanmelding verplicht u tot niets.
 2. Leden van het Consultants Network kunnen hun lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen. Uw afmelding moet dan schriftelijk (email) aan ConsultantsNetherlands@lrqa.com worden gezonden.
 3. Lloyd’s Register LRQA Nederland behoudt zich het recht voor het netwerk op elk gewenst moment te sluiten als dat noodzakelijk is.
 4. LRQA behoudt zich het recht voor bijeenkomsten te verschuiven en/of af te zeggen (bijv. Bij gebrek aan belangstelling of om andere redenen).
 5. Leden met de Silver-Status mogen maximaal één public training per jaar met korting (5% korting) voor haar klanten boeken. Worden er meer trainingen geboekt zullen die tegen het reguliere tarief gefactureerd worden. 
 6. Leden met een Gold-Status mogen maximaal één public training met korting (10% korting) en ook maximaal één incompany training (korting 5%) per jaar boeken voor haar klanten.Worden er meer trainingen geboekt zullen die tegen het reguliere tarief gefactureerd worden
 7. De korting (punt 5 en 6) is uitsluitend geldig voor klanten als het nieuwe trainingsdeelnemers betreft.
 8. LRQA geeft geen korting op trainingen die geboekt zijn voordat u lid bent geworden van het LRQA Consultant Network. Leden hebben geen recht op kortingen op deze trainingen. 
 9. Indien er meerdere consultants van een onderneming lid zijn van het Consultant Network dan gelden de kortingen bij punt 5 en 6 eenmalig. Dus als één van de consultants aanspraak op de korting heeft gemaakt dan kunnen andere consultants van dezelfde onderneming daat geen aanspraak meer op maken. 
 10. De in punt 5 en 6 gemelde kortingen gelden dus per boeking en niet per persoon.
 11. Het Logo „LRQA – Recognized Consultant“ mag uitsluitend door Gold status leden worden gebruikt. Na afloop van het lidmaatschap vervalt dan ook het gebruiksrecht. Ook mag het logo op generlei wijze worden gebruikt waarmee de indruk zou onstaan dat LRQA consultants zou hebben gecertificeerd of aanbevolen worden. Indien er onterecht gebruik gemaakt wordt van het logo behoud LRQA zich het recht voor het lid van deelname aan het Consultant Network uit te sluiten en/of tevens deze op een zwarte lijst te publiceren. 
 12. LRQA geeft informatie van Consultants met een Gold-Status aan haar klanten door, indien de klant ondersteuning bij de implementatie van management systemen wenst. Voorwaarde is dat de betreffende consultants voldoen aan de eisen die door de klant worden gesteld t.a.v. sector kennis en ervaring. Hierbij gaat het op geen enkele over een aanbeveling door LRQA. De klant besluit en kiest zelf met wie hij/zij in zee wenst te gaan.
 13. De Gold-Status is 2 jaar geldig. Indien er conform de eisen, doorverwijzing van twee klanten of de boeking van twee trainingen binnen deze 2 jaar zijn gedaan wordt het lidmaatschap wederom met 2 jaar verlengt. 
 14. Als meerdere consultants uit één onderneming lid zijn van het LRQA Consultants Network dan geldt punt 10 ook in dit geval. Als één consultant aan de eisen heeft voldaan is het lidmaatschap voor de gehele onderneming weer 2 jaar geldig.
 15. Het Zilver lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig en eindigt als gevolg van een opzegging door het lid of als gevolg van het sluiten van het netwerk door LRQA. Daarnaast behoudt LRQA zich het recht voor individuele leden uit te sluiten als dat noodzakelijk wordt geacht. 
 16. LRQA behoudt zich het recht voor de condities en inhoud van het Gold en Silver lidmaatschap waar nodig te wijzigen.
 17. LRQA behoudt zich het recht voor de looptijd van het Gold en Silver lidmaatschap te wijzigen.
 18. LRQA behoudt zich het recht voor de voordelen van het lidmaatschap te wijzigen.
 19. Alle aanbiedingen zijn niet te combineren met andere kortingen.