Veel gestelde vragen

Wanneer kan ik gecertificeerd worden tegen de nieuwe norm?

Wanneer kan ik gecertificeerd worden tegen de nieuwe norm?

ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn reeds gepubliceerd. U kunt uw plannen met uw assessor bespreken, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw organisatie gereed is voor de transitie.

Welke hulp kan LRQA mij bieden?

Welke hulp kan LRQA mij bieden?

LRQA heeft een portfolio aan services om haar klanten te helpen een soepele transitie naar de nieuwe norm te laten maken. Of het nu ons aanbod aan open en in-company trainingen, onze Gap analyse of coaching betreft, LRQA biedt al zijn duizenden klanten over de hele wereld maatwerkoplossingen om te zorgen dat zij er zeker van kunnen zijn dat hun transitie vlekkeloos verloopt.

Wanneer kunnen wij overgaan tot certificering tegen de nieuwe norm?

Wanneer kunnen wij overgaan tot certificering tegen de nieuwe norm?

U kunt op ieder moment de transitie naar de nieuwe norm maken, zolang deze maar plaatsvindt vóór het einde van de transitieperiode (september 2018). U kunt dit met uw assessor overleggen. LRQA staat voor u klaar om u over het hele transitietraject bij te staan en ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen van de nieuwe norm.

Hoeveel tijd kost mijn transitieaudit?

Hoeveel tijd kost mijn transitieaudit?

De hoeveelheid tijd die hiermee gemoeid is hangt af van de omvang en complexiteit van uw organisatie, uw activiteiten en de volwassenheid van uw huidige managementsysteem. Uw assessor kan u meer inzicht bieden in de hoeveelheid tijd die nodig zal zijn voor een effectieve en succesvolle transitie-audit.

Wanneer kunnen transitie-audits naar de nieuwe norm worden ingepland?

Wanneer kunnen transitie-audits naar de nieuwe norm worden ingepland?

LRQA kan op ieder moment transitie-audits inplannen en uitvoeren. Indien de transitie-audit wordt uitgevoerd in combinatie met de geplande surveillance- of hercertificeringsbezoeken zal er extra tijd benodigd zijn om zeker te stellen dat alle activiteiten, voor zowel de oude als de nieuwe normen, worden uitgevoerd.

Wat zijn de volgende stappen die ik nu moet nemen in verband met de transitie?

Wat zijn de volgende stappen die ik nu moet nemen in verband met de transitie?

Richt uw aandacht op de gebieden die volledig nieuw of aangepast zijn. Stel zeker dat de kwaliteits- milieumanagers en interne auditors op de hoogte zijn van wat de nieuwe normen betekenen voor de opzet, werking en uitvoering van uw QMS-, EMS en andere managementsysteemnormen. Begin met het opzetten van een transitieplan en een transitietraject en zorg ervoor dat het topmanagement hier vanaf het begin bij betrokken wordt.

Hoe neem ik contact op met LRQA om ondersteuning te vragen?

Hoe neem ik contact op met LRQA om ondersteuning te vragen?

LRQA biedt services om u te helpen de transitie naar de herziene normen te maken. Meer informatie is beschikbaar via:

Training nieuwe iso-normen

Training

Professionele trainers begeleiden u bij het opdoen van normkennis, specifieke thema's (bijvoorbeeld risicomanagement, contextanalyse) en vaardigheden.

gap-analyse en proefaudit nieuwe iso-normen

Gap-analyse

Verschillenanalyse van uw managementsysteem op basis van de eisen van de nieuwe norm.

Certificatie nieuwe iso-normen

Certificatie: Transitieaudit

Als u reeds bent gecertificeerd, verzorgt Lloyd's Register een formele audit tegen de nieuwe norm. Bel voor het inplannen van deze audit met onze Planningsafdeling: +31 (0)10 2018 401.