QHSE Masterclass informatie download

Wat houdt de masterclass in?     

U heeft zojuist de PDF met informatie over de QHSE masterclass gedownload. Deze pagina geeft een korte beschrijving van de inhoud van de masterclass.
Meteen aanmelden? Dan kan uiteraard ook, meld u hier aan.  

Op maatschappelijk en technologisch gebied vinden er enorm veel veranderingen plaats die invloed hebben op uw bedrijf en positie in de markt. De wensen van stakeholders wat betreft data, duurzaamheid, veiligheid, integriteit, arbeidsomstandigheden en wet- en regelgeving zullen hierdoor ook veranderen. Om deze veranderingen om te zetten in kansen voor uw bedrijf, voorziet de QHSE-masterclass u met inzichten en handvaten om uw rol op een andere wijze in te vullen. Door succesvol te leren analyseren, adviseren, presenteren en beïnvloeden helpt deze masterclass u om uw meerwaarde voor uw organisatie versterken.

QHSE Masterclass image

Wat levert een deelname aan de masterclass op voor u?

Als u deze masterclass afrond kunt u directie en collega’s meenemen in ontwikkelingen, waardoor zij steeds vaker een beroep op u zullen doen. Ook wordt u ervan bewust hoe u succesvol kunt bijdragen aan verbetering van resultaten van uw organisatie. Een QHSE-masterclass biedt u verder ook de mogelijkheid om uw netwerk te vergroten met andere QHSE-managers. Meld u hier aan!