Wat is Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)?

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode van contractbeheersing waarbij de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houdt op het werk dat een opdrachtnemer uitvoert. Het is van toepassing op grootschalige projecten in diverse branches. Daar waar opdrachtgevers ook Design en/of Engineering verantwoordelijkheden overdraagt naar de opdrachtnemer wordt SCB als beheers methodiek steeds belangrijker om contractbeheersing effectief te laten zijn. Maar ook beheersing uitvoeringscontracten zijn sterk gebaat bij deze methode van contractbeheersing door zijn preventieve werking van sturing op contractprestaties.

Wie past SCB toe?

SCB wordt vooral toegepast door overheidsorganisaties bij de toezicht op grootschalige projecten. Van oorsprong werd SCB met name toegepast in de civiele sector, heden ten dage wordt SCB ook in andere sectoren en ook in profit organisaties toegepast. De eisen en normen die bij de toezicht van SCB van toepassing zijn, zijn zeer divers en worden door elke organisatie anders ingevuld. Soms verschillen de eisen en normen zelfs van project tot project. 

Auditing

  • het opzetten en inrichten van SCB toetsplannen
  • uitvoering van SCB toetsingen
  • de rol voor toetsintegrator bij grote contracten
  • het uitvoeren van procesaudits bij opdrachtgevers en opdrachtnemers op basis van o.a. kwaliteitsprincipes, system engineering principes, veiligheid

Training

  • SCB Basis: 1 dag training over werking en toepassing van SCB voor afdelingshoofden, projectmanagers, projectteamleden, etc.
  • SCB Auditing: 2-daagse basistraining van interne medewerkers om zelf SCB audits uit te voeren
  • Lead Assessor training: 5-daagse traing voor opleiden van lead assessors

Coaching 

Wij kunnen uw medewerkers coachen bij het opzetten en inrichten van SCB, opzetten van contractbeheersprocessen/ -procedures, inrichten van proceseisen in vraagspecificaties

Download de presentaties m.b.t SCB