Leverancieraudits

Het uitvoeren van leverancieraudits (2e partij-audits) is lastig. Wat weet u van de performance van deze audits qua efficiency en effectiviteit? Wordt er wel getoetst op onderwerpen die u echt belangrijk vindt zoals grote risico’s of contracteisen? In hoeverre komt de onderste steen naar boven?

Opstellen leverancier auditprogramma

LRQA helpt u om de controle te houden. Dat begint bij het eenduidig formuleren van de standaarden/normen waaraan uw leveranciers moeten voldoen. Het toetsingskader en programma woden opgesteld op basis van uw eisen en onderzoekswensen en vormt na goedkeur van het inkoopmanagement het leverancier auditprogramma.  

Uitvoeren leverancieraudits

Op basis van uw eisen, budget en eisen kunnen wij het onderzoeken en analyses uitvoeren om vast te stellen dat uw leveranciers aan uw klanteisen voldoen, en of uw leveranciersstrategie doeltreffend wordt geïmplementeerd. Wij kunnen u helpen het  instrument leverancieraudit effectief in te zetten en toegevoegde waarde leveren om uw inkoopstrategie en -doelstellingen te realiseren. We geven praktisch advies aangaande; planning, uitvoering, monitoring en rapportages

Uitbesteding uitvoering en coordinatie

Daarnaast kunnen we de coördinatie en uitvoering van uw leverancier audits geheel of gedeeltelijk overnemen. Dit geeft u meer tijd om u te richten op de kernactiviteiten van uw inkooporganisatie, en geen zorgen te maken over randvoorwaarden. Hierbij verliezen wij de efficiency, toegevoegde waarde en uw management verwachtingen niet uit het oog.

Meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met ons op.