Corporate Audit

Bedrijven die onderdeel uitmaken van een grotere holding (nationaal – internationaal) hebben regelmatig te maken met centraal opgelegde eisen. Hierbij moeten zij zich periodiek intern verantwoorden waarbij het uitvoeren van audits een instrument is voor het verkrijgen van inzicht. Deze audits worden meestal separaat georganiseerd en uitgevoerd van reeds bestaande (ISO gerelateerd) auditprocessen en programma’s. Dit is vaak niet efficiënt, levert niet altijd de potentiële synergie voor verbetering op en wordt als belastend ervaren binnen de organisatie.

Opstellen Corporate Audit Programma

LRQA helpt u om de controle te houden. Dat begint bij het eenduidig formuleren van de standaarden/normen waaraan uw organisatie moet voldoen. Daarbij kunnen we op locatie verduidelijken wat die eisen voor elke vestiging betekenen, en een op maat gemaakt toetsingskader ontwikkelen. Dit toetsingskader wordt opgesteld op basis van uw eisen en onderzoekswensen en vormt na goedkeur van het management het audit programma. 

Uitvoeren van Corporate Audits

Op basis van uw eisen, budget en eisen kunnen wij het onderzoeken en analyses uitvoeren om vast te stellen of locaties aan de corporate eisen voldoen, en of de strategie in uw organisatie doeltreffend wordt geïmplementeerd. Wij kunnen u helpen het instrument corporate audit effectief in te zetten en toegevoegde waarde leveren om uw organisatiedoelstellingen te realiseren. LRQA kan de volwassenheid van implementatie van uw corporate eisen vaststellen. We geven praktisch advies aangaande; planning, uitvoering, monitoring en rapportages. 

Uitbesteding

Daarnaast kunnen we de coördinatie en uitvoering van uw audits geheel of gedeeltelijk overnemen. Dit geeft u meer tijd om u te richten op de kernactiviteiten van uw organisatie, en geen zorgen te maken over randvoorwaarden. Hierbij verliezen wij de efficiency, toegevoegde waarde en uw management verwachtingen niet uit het oog.

Meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met ons op.