LRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risicoLRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risico


LRQA Projects

Maatwerk Onderzoek

Maatwerk onderzoek door LRQA Projects.

In toenemende mate zijn organisaties geïnteresseerd in maatwerk onderzoek. Een organisatie heeft een specifieke behoefte aan een toetsing, los van de certificatieaudits.

Procesaudits

Het maatwerk onderzoek van LRQA Projects is gericht op het onafhankelijk en deskundig vaststellen van het functioneren van de werking van processen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om processen waarbij burgers dagelijks hinder ondervinden van de beperkte beheersing van die processen Vooraf wordt een toetsingskader opgesteld dat is afgestemd met de betrokken partijen.

Projectaudits

Voor grootschalige projecten bestaat vaak een projectplan of plan van aanpak of is een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgesteld. Om de voortgang van dergelijke projecten vast te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld kwaliteit, tijd, kosten en risico’s wordt LRQA Projects regelmatig gevraagd om dit door middel van een project audit vast te stellen.

Organisatieaudits

Een specifiek onderzoek vindt soms ook plaats op het functioneren van organisatie onderdelen. Hierbij is het doel om het functioneren van een afdeling of een deel van de organisatie vast te stellen. Door gebruik te maken van het model ‘klant-leverancier’ kan het onderzoek worden afgestemd op de ervaringen van de klanten en de leveranciers tot nu toe, de verwachtingen, de belemmeringen en de gewenste situatie.

Compliance audits

In het kader van ‘in compliance’ worden regelmatig in compliance onderzoeken uitgevoerd bij organisaties. Het betreft hier bijvoorbeeld in compliance ten aanzien van van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige eisen met betrekking tot milieu en arbo/veiligheid.

Pre-audits

LRQA Projects wordt ook regelmatig ingezet bij het uitvoeren van een vooronderzoek vooruitlopend op formele externe audits door wettelijke toezichthouders. Het betreffen hier onderzoeken met betrekking tot bijvoorbeeld spoorwegen, luchtvaart en de scheepvaart. Bij dergelijke onderzoeken worden project team leden uit de Lloyd’s Register Nederland B.V. organisatie of daarbuiten geselecteerd en samengevoegd tot een specifiek onderzoeks team.