LRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risicoLRQA Business Assurance - Beter presteren, minder risico


LRQA Projects

GAP Analyse door LRQA Projects

Gap Analyse door LRQA Projects

Een Gap Analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie.

De gewenste situatie kan het voldoen aan een bepaalde norm zijn. U heeft bijvoorbeeld het voornemen om een managementsysteem in te voeren dat voldoet aan de eisen van bekende normen als ISO 9001, 14001 of 18001 of nieuwe normen als PAS 55, NEN 4400, BS 25999, HKZ patiëntveiligheid etc. Een grondige Gap Analyse helpt u inzicht te krijgen in de status van uw managementsysteem: in hoeverre voldoet het systeem al aan de eisen van de betreffende norm?

LRQA Projects kan voor u een Gap Analyse uitvoeren.

De Gap Analyse:
• geeft u inzicht in hoeverre uw managementsysteem al voldoet aan de eisen van de normen en standaarden, die u invoert
• helpt een gericht invoeringsplan op te stellen
• helpt uw medewerkers te wennen aan de certificatie aanpak en audits

De resultaten van de Gap Analyse worden aan u teruggekoppeld en in een schriftelijke rapportage vastgelegd.

De gewenste situatie wordt altijd eerst samen met u vastgesteld: wat is uw onderzoeksbehoefte? Wilt u een combinatie van normen invoeren, wilt u voldoen aan een interne norm of ligt er een ander vraagstuk ten grondslag aan de onderzoeksbehoefte?

Elke Gap Analyse is maatwerk.

De Gap Analyse is geen interne audit. In het kader van onafhankelijke certificatie kunnen wij geen interne audits voor u uitvoeren.

Bel Anja Plomp voor meer informatie: 06-53827818